Danske konger – Kongerækken

Photo of author

By Schwab

Kongeriget Danmark er måske det ældste eksisterende kongeringe. Det danske kongerige har en lang historie, der strækker sig tilbage til vikingetiden og før. Kongeriget Danmark blev officielt etableret i det 10. århundrede under Harald Blåtand og har siden da gennemgået flere ændringer og udvidelser.

Danmarks første konge Gorm den Gamle

Danmarks første konge er generelt anerkendt som Gorm den Gamle, der regerede fra omkring år 936 til sin død omkring år 958. Han var en central figur i etableringen af det første danske kongerige og blev anset som stamfaderen til den kongelige linje, der fortsatte med at regere Danmark i århundreder.

Gorm den Gamle er bedst kendt for at forene Danmark under sin regering og for at etablere en form for centraliseret kongemagt. Han var også kendt for at have opført Jellingestenen, et monument kendt som Danmarks dåbsattest, der hylder hans kone Thyra og hans søn Harald Blåtand. Jellingestenen betragtes som et symbol på overgangen til kristendommen i Danmark og den stigende politiske magt i det danske samfund.

Selvom der er begrænset historisk dokumentation om Gorm den Gamle, og mange detaljer om hans regeringstid er usikre, er han stadig en vigtig figur i Danmarks historie som den første konge i det, der senere blev etableret som en nation.

Harald Blåtand – søn af Gorm den Gamle og Thyra Danebod

Harald Blåtand

Harald Blåtand, også kendt som Harald I, var en central skikkelse i dansk historie og en af de mest indflydelsesrige monarker i Danmarks tidlige middelalder. Han regerede fra cirka 958 til 986 og var søn af kong Gorm den Gamle og dronning Thyra.

Harald Blåtand er bedst kendt for at have forenet Danmark og Norge under sit herredømme og for at have spillet en vigtig rolle i kristendommens udbredelse i Skandinavien. Han antages at have været den, der døbte Danmark til kristendommen og er kendt for at have opført Jellingestenen, et monument, der hylder hans forældre og hans egen kristne tro.

Desuden menes Harald Blåtand at have været en dygtig politisk leder og at have etableret gode handelsforbindelser med omkringliggende lande. Han var også kendt for at have styrket centraliseringsprocessen i det danske kongerige og for at have udstedt Danmarks ældste kendte lovkodeks, kaldet “Blåtandslovene”.

Selvom der stadig er meget, der ikke er kendt om Harald Blåtand, betragtes han som en nøgleskikkelse i Danmarks historie og som en af de mest betydningsfulde monarker i landets tidlige udvikling.

Den danske kongerække

 1. Frederik X (2024- )
 2. Margrethe II (1972-2024 )
 3. Frederik IX (1947-1972)
 4. Christian X (1912-1947)
 5. Frederik VIII (1906-1912)
 6. Christian IX (1863-1906)
 7. Frederik VII (1848-1863)
 8. Christian VIII (1839-1848)
 9. Frederik VI (1808-1839)
 10. Christian VII (1766-1808)
 11. Frederik V (1746-1766)
 12. Christian VI (1730-1746)
 13. Frederik IV (1699-1730)
 14. Christian V (1670-1699)
 15. Frederik III (1648-1670)
 16. Christian IV (1588-1648)
 17. Frederik II (1559-1588)
 18. Christian III (1534-1559)
 19. Frederik I (1523-1533)
 20. Christian II (1513-1523)
 21. Hans (1481-1513)
 22. Christian I (1448-1481)
 23. Christoffer af Bayern (1440-1448)
 24. Erik af Pommern (1396-1439) – Regent for Kalmarunionen (Danmark, Norge og Sverige)
 25. Margrethe I (1376-1412) – Dronning, der regerede over Danmark, Norge og Sverige
 26. Oluf (1376-1387)
 27. Valdemar Atterdag (1340-1375)
 28. Christoffer II (1319-1332)
 29. Erik Menved (1286-1319)
 30. Erik Klipping (1259-1286)
 31. Erik Lam (1137-1146)
 32. Erik Emune (1134-1137)
 33. Niels (1104-1134)
 34. Erik Ejegod (1095-1103)
 35. Oluf Hunger (1086-1095)
 36. Knud IV (1080-1086)
 37. Harald III (1074-1080)
 38. Svend Estridsen (1047-1074)
 39. Magnus den Gode (1042-1047)
 40. Hardeknud (1035-1042)
 41. Knud den Store (1018-1035)
 42. Harald II (1014-1018)
 43. Svend Tveskæg (986-1014)
 44. Harald Blåtand (ca. 958-986)
 45. Gorm den Gamle (ca. 936-958)

Danmark har fået ny konge

I sin nytårstale overraskede den danske Dronning Margrethe II alle ved at meddele, at hun planlagde at træde tilbage fra tronen og lade sin ældste søn, Kronprins Frederik, overtage. Efter at have regeret som Danmarks dronning i 52 år, valgte Dronning Margrethe at træde tilbage og give plads til Frederik X, der officielt blev konge af Danmark den 14. januar 2024.

Vigtige øjeblikke i Danmarkshistorien

Kort oversigt over nogle af de mest bemærkelsesværdige øjeblikke i den danske monarks historie:

 1. Grundlæggelsen af det danske kongerige: Danmarks historie som et kongerige begynder med Gorm den Gamle, der regerede fra ca. 936 til 958. Han var den første konge i Danmark, der samlede landet under en enkelt ledelse.
 2. Christianiseringen af Danmark: Under regeringen af kong Harald Blåtand, der regerede fra ca. 958 til 986, blev Danmark officielt kristnet. Dette markerede begyndelsen på en ny æra for landet og dets folk.
 3. Kalmarunionen: I 1397 blev Erik af Pommern kronet til konge af Danmark, Norge og Sverige og grundlagde Kalmarunionen, der forenede de tre nordiske lande under en fælles monarki.
 4. Reformationen: I 1536 blev Danmark officielt luthersk under regeringen af Christian III. Dette markerede begyndelsen på den protestantiske æra i Danmark og førte til en omfattende omvæltning af samfundet.
 5. Absolutisme og enevælde: I 1660 indførte Frederik III enevælden i Danmark, hvilket gav kongen uindskrænket magt og kontrol over regeringen. Dette markerede begyndelsen på den absolutistiske periode i Danmarks historie.
 6. Tabet af Norge: Efter nederlaget i Napoleonskrigene mistede Danmark Norge i 1814. Dette markerede begyndelsen på en periode med politisk og territorial tilbagegang for Danmark.
 7. Modernisering og demokratisering: I det 19. og 20. århundrede gennemgik Danmark en periode med omfattende modernisering og demokratisering. Kongehuset forblev en central del af dansk kultur og identitet, men dets rolle blev gradvist mere symbolsk og ceremoniel.

Danmarks rigeste konger

Blandt de danske konger, der er blevet forbundet med storhed og luksus, er Kong Christian IV og Kong Frederik VI. Begge konger regerede i perioder, hvor Danmark oplevede økonomisk velstand, men de brugte også enorme summer på byggerier, kunst og kulturelle projekter, hvilket medførte betydelige udgifter.

Christian 4. af Danmark

Hvad har Christian IV bygget?

Christian IV, der regerede Danmark-Norge fra 1588 til 1648, var kendt for sin store interesse i arkitektur og byggeri. Han stod bag opførelsen af flere betydningsfulde bygningsværker og bygninger i Danmark og Norge. Christian IV opførte mange smukke og bemærkelsesværdige bygninger, herunder får du eksempler på nogle af dem:

 1. Rosenborg Slot: Et renæssanceslot i København, oprindeligt bygget som en lystgård, senere udvidet til at fungere som et kongeligt palads og et sted til opbevaring af de kongelige kronjuveler.
 2. Frederiksborg Slot: Beliggende i Hillerød, er Frederiksborg Slot et af de mest imponerende renæssanceslotte i Skandinavien. Christian IV ombyggede og udvidede slottet efter en brand i 1600-tallet.
 3. Børsen: Den imponerende bygning Børsen i København blev opført under Christian IV’s regeringstid som en handelsplads og børs for købmænd.
 4. Holmens Kirke: Christian IV lod opføre Holmens Kirke i København som en kirke for søfolk og sømænd, der tjente i den danske flåde.
 5. Kronborg Slot: Beliggende i Helsingør, er Kronborg Slot et af de mest ikoniske slotte i Danmark. Det blev oprindeligt bygget som en fæstning og fungerede som en vigtig indtægtskilde for den danske krone gennem toldindtægter.
 6. Christiansborg Slot (tidligere Absalons Borg): Christiansborg Slot i København blev opført på stedet for den tidligere Absalons Borg. Det fungerede som et kongeligt palads og var sæde for det danske parlament og regering.
 7. Vor Frue Kirke (Domkirken i København): Christian IV lod genopbygge Vor Frue Kirke i København efter en brand i det 17. århundrede.

Hvem var Frederik VI?

Frederik VI var regerende konge af Danmark og Norge fra 1808 til 1839. Han huskes bl.a. for sin indsats for at modernisere Danmark og for at håndtere de udfordringer, som landet stod overfor i en tid med store politiske omvæltninger og krig. Her er nogle nøglepunkter om hans regeringstid og bidrag:

 1. Napoleonskrigene: Frederik VI blev konge midt under Napoleonskrigene, og en stor del af hans regeringstid blev præget af disse konflikter. Danmark blev trukket ind i krigene på Napoleons side, hvilket førte til tabet af Norge til Sverige i 1814.
 2. Tabet af Norge: I henhold til Kiel-traktaten i 1814, som blev indgået efter Napoleons nederlag, måtte Danmark afgive Norge til Sverige. Dette førte til en stor national tragedie for Danmark og var et betydeligt slag for Frederik VI.
 3. Folkevenlig politik: Frederik VI blev anset for at være en folkevenlig konge og stod for en vis grad af liberalisering af samfundet. Han afskaffede censuren og indførte ytringsfrihed i Danmark.
 4. Landboreformer: Frederik VI var interesseret i landbrugsreformer og støttede initiativer til at modernisere og forbedre landbrugssektoren i Danmark.
 5. Slaget på Reden: Under den britiske bombardering af København i 1807 led Danmark store tab, herunder tabet af hele den danske flåde. Dette førte til en øget national selvbevidsthed og en vilje til at genopbygge landet.
 6. Grundloven af 5. juni 1849: Selvom det var under Frederik VIs regeringstid, at Danmark fik sin første grundlov, blev det endeligt gennemført under hans efterfølger, Kong Frederik VI.

Danske konger som er blevet myrdet

Flere danske konger er blevet myrdet gennem historien. Nogle af de mest kendte:

 1. Harald Klak (død ca. 852): Harald Klak, en dansk konge, blev dræbt under et slag i Frisia.
 2. Erik Emune (død 1137): Erik Emune blev myrdet af sin fætter Magnus Nilsson, der ønskede tronen for sig selv.
 3. Knud 5. (Knud VI) (død 1157): Knud 5. blev myrdet af sine egne mænd under et oprør, der blev udløst af utilfredshed med hans styre.
 4. Erik 5. Klipping (død 1286): Erik Klipping blev myrdet af sine hofmænd ved Finderup Lade på Jylland.
 5. Valdemar Atterdag (død 1375): Valdemar Atterdag blev ikke direkte myrdet, men der er mistanke om, at han blev forgiftet.

Flere konger gennem tiden, er døde på mistænkelig vis, så måske antallet af myrdede konger, er endnu højere.

Skriv en kommentar